zes Bijbelstudies in 44 uur.

Omdat je door de week moet werken of naar school gaat, draait dit kamp van vrijdagavond tot zondagmiddag. De doelstelling van het weekend is om expres heel intensief de Bijbel te bestuderen en een thema hard aan te pakken. Natuurlijk houden we tijd over voor spellen en gezelligheid rondom een blik fris en snacks, maar het is en blijft een intensief Bijbelretreat.

Schrik daar niet van. De spreker maakt het zo begrijpelijk mogelijk en houdt juist van interactieve studies, waardoor je meer dan de kans krijgt om jouw vragen te stellen om volledige en vooral praktische antwoorden te krijgen.
De voorkeur gaat uit naar exegetische onderzoeken van hele Bijbelboeken. Zo hebben wij in de afgelopen jaren o.a. de brief van Paulus aan de Galaten, de profetie van Maleachi en het liefdesdrama van Hosea behandeld. Thematische onderzoeken komen ook aan bod zoals MEENINGEN in 2022. Het is elk jaar een fantastisch leerzaam weekend en je zult er geestelijk veel aan hebben.
gnbk|NEXT is een weekend voor ongetrouwde jong volwassenen.
Het weekend is het vervolg van het Tienerkamp en iedereen die 17 jaar of ouder is mag mee - ook al ben je niet bekend met onze kampen.


Voormalige weekendthema's

een heel praktische thema

Ik hoef niemand te overtuigen van keuzestress. Je leeft deze stress elke dag! In april 2024 gaan wij op zoek naar handzame, bijbelse antwoorden op de hoe? van beslissingen nemen, met vooral het oog op wat God van ons vraagt en voor ons heeft uitgestippeld. Het wordt een theologische verkenning, maar geankerd in exegestische onderzoeken. Maar kennis die je in de dagelijkse praktijk niet kunt toepassen is vruchteloos. Daarom hoop ik je praktische handvaten te geven voor bijbelse houvast bij het nemen van de volgende beslissing.

Ik zal in ieder geval één studie wijden aan het rustprincipe van de Schrift. Wat betekent het vierde gebod? Is de Sabbat nog geldig vandaag? En heeft dit allemaal nog betrekking op het leven in de 21e Eeuw?

Ik hoop dat je in april weer deelneemt aan dit superleerzaam en uitdagend retreat!


David 21

"Kon het erg waarderen dat je al je Bijbelstudies en antwoorden op vragen kon baseren op feiten uit de Bijbel."

Lydia 26

"Een heel fijn en leerzaam weekend"

Rob 26

"Samen verdiepen in Gods Woord op zoek naar Wie Hij is en Zijn wil met ons leven. Naast intensieve Bijbelstudies ook genoeg tijd voor ontspanning met spelletjes en sporten."

Jasper 19

"Het brengt je geloof naar het volgend niveau!"