In de kolom “Ruimte” staat het maximum aantal jongens en meisjes, dat we  (naar verwachting) in elk kamp kunnen plaatsen. In de derde kolom (“Inschr.”) staat hoeveel jongens en meisjes er momenteel per kamp zijn opgegeven; dat is inclusief kampeerders waarvan het inschrijfgeld nog niet is betaald (die dus niet bevestigd zijn) en evt. kampeerders op de Wachtlijst. In de vierde kolom (“Bevestigd”) staat het aantal Bevestigde kampeerders (exclusief Wachtlijsters). In de laatste kolom staat hoeveel kampeerders er op de Wachtlijst staan. Onderaan (“Leiding”) staat hoe het gaat met het vinden van leiding voor Kinder- en Tienerkamp. Ruimte. Bij minder inschrijvingen kan de ruimte, die we voor kampeerders hebben, ineens omlaag worden bijgesteld. Voor onze planning is het essentieel dat we zo vroeg mogelijk weten hoeveel kampeerders er komen. We kunnen op het laatste moment geen extra leiding vinden! Schrijf je (kind) daarom zo snel mogelijk in, het kost je hooguit €10 Inschijfgeld per kind! Bevestiging. Heb je nog geen Bevestiging ontvangen, dan zijn daar doorgaans 2 redenen voor: 1) We hebben de inschrijving en/of het inschrijfgeld nog niet verwerkt; dit doen we ongeveer wekelijks , dus let op de datum onderaan de tabel. 2) Je hebt het inschrijfgeld nog niet overgemaakt. Als we geen inschrijfgeld hebben ontvangen, dan is de kampeerder niet ingeschreven en krijg je geen Bevestiging.
Hoe lees je deze tabel?